هاست ایران

یک هفته ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

هاست لینوکس ایران 500 مگابایت
 • 500 مگابایت
  فضا
 • 5 گیگابت
  پهنای باند
 • 1 عدد
  ایمیل
 • 1 عدد دیتابیس
هاست لینوکس ایران 1 گیگ
 • 1000 مگابایت
  فضا
 • 10 گیگابت
  پهنای باند
 • 2 عدد
  ایمیل
 • 2 عدد دیتابیس
هاست لینوکس ایران 2 گیگ
 • 2000 مگابایت
  فضا
 • 20 گیگابت
  پهنای باند
 • 2 عدد
  ایمیل
 • 5 عدد دیتابیس
هاست لینوکس ایران 3 گیگ
 • 3000 مگابایت
  فضا
 • 30 گیگابت
  پهنای باند
 • 3 عدد
  ایمیل
 • 5 عدد دیتابیس
هاست لینوکس ایران 5 گیگ
 • 5000 مگابایت
  فضا
 • 50 گیگابت
  پهنای باند
 • 5 عدد
  ایمیل
 • 10 عدد دیتابیس
هاست لینوکس ایران 10 گیگ
 • 10000 مگابایت
  فضا
 • 100 گیگابت
  پهنای باند
 • 5 عدد
  ایمیل
 • 10 عدد دیتابیس
هاست لینوکس ایران 16 گیگ
 • 16000 مگابایت
  فضا
 • 160 گیگابت
  پهنای باند
 • 5 عدد
  ایمیل
 • 10 عدد دیتابیس
هاست لینوکس ایران 20 گیگ
 • 20000 مگابایت
  فضا
 • 200 گیگابت
  پهنای باند
 • 10 عدد
  ایمیل
 • 20 عدد دیتابیس
هاست ویژه 10
 • 10000مگابایت
  فضا
 • 100000 گیگابت
  پهنای باند
 • 10عدد
  ایمیل
 • 10عدد دیتابیس
هاست ویژه 20 گیگ
 • 20000مگابایت
  فضا
 • 200000 گیگابت
  پهنای باند
 • 20عدد
  ایمیل
 • 20عدد دیتابیس