هاست وردپرسی ایران

یک هفته ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت

هاست لینوکس ایران 1 گیگ

کلیه سرویس ها دارای کلاد لینوکس ، لایت اسپید و سی پنل میباشد

 • 1000 مگابایت
  فضا
 • 100 گیگابت
  پهنای باند
 • 5 عدد
  ایمیل
 • 5 عدد
  دیتابیس
 • 2 گیگ اختصاصی
  رم
هاست لینوکس ایران 2 گیگ

کلیه سرویس ها دارای کلاد لینوکس ، لایت اسپید و سی پنل میباشد

 • 2000 مگابایت
  فضا
 • 200 گیگابت
  پهنای باند
 • 10 عدد
  ایمیل
 • 10 عدد
  دیتابیس
 • 2 گیگ اختصاصی
  رم
 • 1 عدد
  ادد آن دامین
هاست وردپرسی ایران 3 گیگ

کلیه سرویس ها دارای کلاد لینوکس ، لایت اسپید و سی پنل میباشد

 • 3000 مگابایت
  فضا
 • 300 گیگابت
  پهنای باند
 • 15 عدد
  ایمیل
 • 15 عدد
  دیتابیس
 • 2 گیگ اختصاصی
  رم
 • 1 عدد
  ادد آن دامین
هاست لینوکس ایران 5 گیگ

کلیه سرویس ها دارای کلاد لینوکس ، لایت اسپید و سی پنل میباشد

 • 5000 مگابایت
  فضا
 • 500 گیگابت
  پهنای باند
 • 20 عدد
  ایمیل
 • 20 عدد
  دیتابیس
 • 2 گیگ اختصاصی
  رم
 • 2 عدد
  ادد آن دامین
هاست لینوکس ایران 10 گیگ

کلیه سرویس ها دارای کلاد لینوکس ، لایت اسپید و سی پنل میباشد

 • 10000 مگابایت
  فضا
 • 1000 گیگابت
  پهنای باند
 • 30 عدد
  ایمیل
 • 300 عدد
  دیتابیس
 • 2 گیگ اختصاصی
  رم
 • 3 عدد
  ادد آن دامین
هاست لینوکس ایران 16 گیگ

کلیه سرویس ها دارای کلاد لینوکس ، لایت اسپید و سی پنل میباشد

 • 16000 مگابایت
  فضا
 • 1600 گیگابت
  پهنای باند
 • 5 عدد
  ایمیل
 • 10 عدد
  دیتابیس
هاست وردپرسی ایران 20 گیگ

کلیه سرویس ها دارای کلاد لینوکس ، لایت اسپید و سی پنل میباشد

 • 20000 مگابایت
  فضا
 • 200 گیگابت
  پهنای باند
 • 10 عدد
  ایمیل
 • 20 عدد
  دیتابیس
هاست ویژه وردپرسی 10
 • 10000مگابایت
  فضا
 • 100000 گیگابت
  پهنای باند
 • 10عدد
  ایمیل
 • 10عدد دیتابیس
هاست ویژه 20 گیگ
 • 20000مگابایت
  فضا
 • 200000 گیگابت
  پهنای باند
 • 20عدد
  ایمیل
 • 20عدد دیتابیس