نمایندگی هاست سی پنل لینوکس

نمایندگی هاست سی پنل ایران 20

فضا نامحدود (تا 20 گیگ منصفانه)


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل Cpanel/WHM


DNs اختصاصی بله


ایمیل نامحدود


FTP نامحدود


دیتابیس نامحدود


تعداد سایت قابل میزبانی 20